ภารกิจ

ภารกิจประจำวัน

ตั้งชื่อดินแดน

ภารกิจที่ค้างอยู่

ไม่มีภารกิจที่ค้างอยู่ กลับไปที่ดินแดนเพื่อทำภารกิจเพิ่ม
กลับไปที่ดินแดน