แย่จัง หมดเวลาการทำภารกิจแล้ว

ทำกิจกรรมเดิมอีกครั้ง
กลับไปที่ดินแดน